G-LC6K3FMEG6 Skip to main content

chiangmai-sanku-ruins-14

Shishi (石狮) lion guardians adorn the eastern corners of San Ku's viharn.

Shishi (石狮) lion guardians adorn the eastern corners of San Ku’s viharn.

What are your thoughts?

Close Menu